Πρόεδρος

Θεοδώρα Πετρακοπούλου

2022-2023

‘A Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Στρατηγός

‘B Αντιπρόεδρος

Ελένη Γκόγκα

Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Λασκαράκης

Ειδικός Γραμματέας

Γρηγόρης Χάμψας

Ταμίας

Νικόλαος Κολιαράκης

Μέλη

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Κωνσταντίνα Φραγκια-Τσιβου

Βασιλική Χασάπη

Όργανα της Eταιρίας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή