Πρόεδρος

Βασιλική Χασάπη

2023-2024

‘A Αντιπρόεδρος

Αλέξανδρος Στρατηγός

‘B Αντιπρόεδρος

Ελένη Γκόγκα

Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Λασκαράκης

Ειδικός Γραμματέας

Γρηγόρης Χάμψας

Ταμίας

Νικόλαος Κολιαράκης

Μέλη

Μπαφαλούκος Δημήτριος

Κωνσταντίνα Φραγκια-Τσιβου

Θεοδώρα Πετρακοπούλου

Όργανα της Eταιρίας είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή