Καταστατικό της εταιρείας

Μπορείτε να κατεβάσετε το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Μελανώματος σε μορφή .pdf

Καταστατικό εταιρείας_2017

Αν δεν μπορείτε να ανοίξετε αρχεία τέτοιου τύπου, πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Adobe Acrobat)